35 C
Hanoi
Sunday, May 26, 2024

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tuyên bố của site 7m

  1. Tất cả thông tin về “Chính sách bảo mật” mà web 7M cung cấp chỉ cho tham khảo, xem duyệt, xin các bạn chú ý pháp luật liên quan của đất nước và khu vực bạn đang ở, không được sử dụng thông tin 7m cung cấp tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, nếu bạn vi phạm pháp luật của khu vực bạn đang ở, thì bạn phải tự chịu trách nhiệm, web chúng tôi không chịu trách nhiệm gì cả.
  2. Các thông tin 7m fan cung cấp, 7m sẽ cố hết sức cập nhật chính xác, nhưng không bảo đảm được hoàn toàn chính xác. Thông tin cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo, nếu những thông tin lỗi làm cho bạn có những tổn thất, web 7m không chịu trách nhiệm.
  3. Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi.
  4. Tất cả đường link quảng cáo trên web chúng tôi, bất cứ hình thức nào, miễn phí, có phí, hoặc công ích, đều phải tuân theo pháp luật quy định, nội dung không được liên quan tới hoạt động phản động, mê tín, dâm ô v.v…. những nội dung có hại. Nếu vi phạm, chúng tôi có quyền xóa bỏ đường link liên quan bất cứ khi nào, không cần trả lại phí nữa, đồng thời có quyền lợi và nghĩa vụ cùng các bộ liên quan hợp tác truy cứu.
  5. Vì trước có phần mềm chống Virus báo lỗi “Web chúng tôi có Virus”, Tại đây, chúng tôi xin trả lời rằng: Chúng tôi đảm bảo được tính an toàn trong code web của chúng tôi, về những phần mềm báo lỗi đó, chúng tôi sẽ bảo lưu quyền lợi, truy cứu trách nhiệm pháp lý của họ.

Chính sách bảo mật của website 7M Fan

Chính sách này áp dụng cho website 7m và chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Là một phần trong trách nhiệm đảm bảo sự riêng tư cho bạn, chúng tôi cho bạn biết chúng tôi thu thập những thông tin nào khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và nhằm mục đích gì qua “Chính Sách Quyền Riêng Tư” này.

1. Thông tin cá nhân được thu thập

Hệ thống có thể tự động thu thập thông tin kỹ thuật qua cookies, web beacon hoặc những phương thức khác, bao gồm: thông tin thiết bị như thiết bị di động, địa chỉ IP của bạn và phiên bản, số nhận dạng của thiết bị.

2. Lưu trữ thông tin cá nhân của bạn

  • Nơi lưu trữ thông tin: 7M sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn tại Việt Nam theo các quy định pháp luật.
  • Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin cá nhân được thu thập dưới khả năng duyệt web như lịch sử duyệt, địa chỉ IP luôn nằm trong thời hạn cần thiết hợp lý. 7m sẽ xóa ngay hoặc giấu tên với những thông tin cá nhân khác quá hạn của bạn.

4. Mục đích 7M Fan sử dụng thông tin cá nhân của bạn

  • Giúp chúng tôi kịp thời giải quyết vấn đề cho bạn qua thông tin thiết bị, địa chỉ của bạn sau khi nhận được phản hồi của bạn.
  • Nhắc nhở bạn tham gia cuộc điều tra liên quan đến sản phẩm và dịch vụ về chúng tôi.
  • Nhằm đảm bảo các dịch vụ vận hành bình thường cho bạn, cải thiện chất lượng dịch vụ và bảo vệ an toàn trong khi sử dụng dịch vụ, hệ thống sẽ ghi lại thông tin thiết bị, hệ điều hành, số nhận dạng thiết bị, địa chỉ IP, mạng truy nhập, nhật ký hệ thống và thông báo lỗi khi bạn sử dụng dịch vụ thông báo đẩy của chúng tôi. Những thứ trên là thông tin cơ sở cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ.

4. Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

7m Fan sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa xin phép bạn. Nếu nhất thiết hoặc bạn mong nhờ chúng tôi chia sẻ, chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ trực tiếp hoặc nhận định rõ ràng bên thứ ba đã nhận được sự đồng ý của bạn và sẽ tuân theo điều khoản sử dụng cũng như biện pháp bảo mật.

5. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về “Chính Sách Quyền Riêng Tư”, hãy liên hệ với chúng tôi qua trang web 7m.fan

6. Nội dung cập nhật

Chúng tôi có thể sửa đổi các chính sách trong trường hợp https://7m.fan/ thay đổi quy mô và phạm vi dịch vụ. Đồng thời sẽ gửi thông báo đến cho người dùng về tất cả các thay đổi ở trong chính sách bảo mật. “Chính sách bảo mật” này được soạn và có hiệu lực từ ngày 26/12/2022.